Бела Речка онлайн: Вила Верка

От 2018 активно събирам и подреждам в отделен сайт фотографиите от нашия семеен архив и семейните фотографии на хората в Бела Речка.

Тук събираме намереното и проученото през годините. Фотографии, текстове, предмети.

Архивът е част от новия сайт на нашата фамилна къща в Горна Бела Речка, която вече носи името на майка ни – Вила Верка.

Вила Верка е дигитален архив на работата ни ( моята и на сестра ми Галя) в Горна Бела Речка от 2003а година насам. Два пъти годишно къщата ще отваря врати за срещи и работилници.

divanova